151118 3636

151118 3620

Today's lunch that we made. We love these items.
https://www.shokunin.com/en/matsuyama/
https://www.shokunin.com/en/ichiyou/suribachi.html